Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2018 do December 2018

∑ 7,01 %