Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2018 do Február 2019

∑ 6,7 %