Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 6,53 %