Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2018 do Apríl 2019

∑ 6,58 %