Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2019 do August 2019

∑ 7,17 %