Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do September 2019

∑ 7,21 %