Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2018 do Január 2019

∑ 1,1 %