Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2019 do August 2019

∑ 1,13 %