Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do September 2019

∑ 1,03 %