Vývoj preferencií Koalícia Spolu a PS

Vývoj preferencií Koalícia Spolu a PS podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 10,95 %