Vývoj preferencií Most-Hí­d

Vývoj preferencií Most-Hí­d podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 5,46 %