Vývoj preferencií PS a Spolu

Vývoj preferencií PS a Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2018 do Február 2019

∑ 9,5 %