Vývoj preferencií PS a Spolu

Vývoj preferencií PS a Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do September 2019

∑ 14,7 %