Vývoj preferencií SMER-SD

Vývoj preferencií SMER-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 22,5 %