Vývoj preferencií SMER-SD

Vývoj preferencií SMER-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2018 do Apríl 2019

∑ 22,3 %