Vývoj preferencií SMK-MKP

Vývoj preferencií SMK-MKP podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2018 do Január 2019

∑ 3,68 %