Vývoj preferencií SMK-MKP

Vývoj preferencií SMK-MKP podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2018 do Február 2019

∑ 3,5 %