Vývoj preferencií SMK-MKP

Vývoj preferencií SMK-MKP podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 3,38 %