Vývoj preferencií SMK-MKP

Vývoj preferencií SMK-MKP podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2019 do August 2019

∑ 3,47 %