Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2018 do December 2018

∑ 3,05 %