Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 3,29 %