Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do September 2019

∑ 2,9 %