Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2018 do December 2018

∑ 9,78 %