Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2018 do Január 2019

∑ 9,62 %