Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2018 do Február 2019

∑ 9,18 %