Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2018 do Apríl 2019

∑ 8,58 %