Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2019 do August 2019

∑ 7,49 %