Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do September 2019

∑ 7,33 %