Vývoj preferencií SZS

Vývoj preferencií SZS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2018 do Január 2019

∑ 1,6 %