Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2018 do December 2018

∑ 14,96 %