Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2018 do Január 2019

∑ 14,63 %