Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2018 do Február 2019

∑ 14,21 %