Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 14,13 %