Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2018 do Apríl 2019

∑ 13,67 %