Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do September 2019

∑ 9,95 %