prieskumy preferencií pre parlamentné voľby
Slovenský Slovenský


Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Október 2017 do September 2018
∑ 9.31%
Embed: 
Tipy na reportáže a námety: E-mail: teraz@tasr.sk Telefón: +421 / 2 / 59 210 131