Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2018 do December 2018

∑ 9,35 %