Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2018 do Február 2019

∑ 9,53 %