Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2018 do Apríl 2019

∑ 9,51 %