Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2018 do Apríl 2019

∑ 9,43 %