Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2019 do August 2019

∑ 8,58 %