Vývoj preferencií Spolu-občianska demokracia

Vývoj preferencií Spolu-občianska demokracia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2018 do Január 2019

∑ 3,2 %