Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do September 2019

∑ 6,13 %