Vývoj preferencií Život - Národná strana

Vývoj preferencií Život - Národná strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 0,35 %