Vývoj preferencií Život - Národná strana

Vývoj preferencií Život - Národná strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 0,33 %