Vývoj preferencií Život - Národná strana

Vývoj preferencií Život - Národná strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 0,17 %