Vývoj preferencií Život - Národná strana

Vývoj preferencií Život - Národná strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 0,2 %