Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení

Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 1,37 %