Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení

Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 1,48 %