Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení

Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 1,3 %